VÅRA TJÄNSTER

INNOVATION OCH UPPFINNING

Vi tillverkar testutrustning för gasturbinbrännare samt värmeväxlar enheter för värme –och kyla till olika produktionsenheter. Många av våra projekt vi gjort är hemliga och mönsterskyddade med det vi kan nämna är att det handlat om att kalibrera olika flöden med mera för gas, vatten luft osv. Våra uppfinningar är ergonomiskt genomtänkta för personal och det är tack vare våra innovativa lösningar. Styr -och reglermätningar i anläggningarna är en del av helheten förstås

Klimatteknik i Östergötland AB

Företaget som inte är som andra... vi kan lösa era problem som andra företag inte lyckats genomföra. Kontakta oss!

Värmesanitet i Östergötland AB

Från projektering till färdig anläggning. Stort som smått löser vi alla VVS bekymmer och ser det som möjligheter istället för hinder. Vi tänker utanför boxen och har dessutom lång erfarenhet av storindustrin och dess bekymmer.

PROJEKTERING OCH PROJEKTLEDNING

Vi projekterar och levererar handlingar inom värme-, ventilations- och sanitetssystem (VVS). Projekteringen kan omfatta både ny- och ombyggnation av VVS-system, utredning och åtgärder i befintliga system samt rambeskrivningar för upphandling av entreprenörer. Vi har genom långvarigt samarbete med stora industrier bred kunskap om problematik och ventilationsåtgärder vid maskinbearbetning som avger hälsofarliga aerosoler.

Utifrån kundens behov och de regelverk som finns, tar vi fram ändamålsenliga ritningar med Autocad och den marknadsledande applikationen MagiCAD. Med bland annat 3D-vyer kan vi visualisera den färdiga installationen för beställare och montörer, vilket sparar tid och pengar. Vi upprättar flödesscheman där vi utformar energi- och driftsäkra systemlösningar och gör LCC-beräkningar för att förvissa oss om att investeringen är lönsam.

Till nya och befintliga VVS-anläggningar kan vi utforma driftkort, drift-och underhållsinstruktioner samt upprätta underlag för injustering. Vi har all kompetens under ett och samma tak, vilket betyder att kunden har en enda samtalspartner. Det betyder också att vi kan korta ledtiderna och slipper onödiga konsultuppdrag.

Vi utför projektledning av stora och små projekt. Vi upprättar arbetsmiljöplaner, Bas P samt Bas U -uppdrag. Vi hjälper även till med skyddsronder. 

BESIKTNING

STYR-OCH REGLERTEKNIK

SERVICE

Vi är certifierade för att utföra OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, enligt den gällande lagstiftningen.

Ventilationskontroller av lokaler och bostäder är ett lagstadgat krav. Därför är det mycket viktigt att arbeta med de som är certifierade. Kontrollen görs noggrant, i gengäld ger det en väl fungerade ventilation och en bra arbetsmiljö. 

Klimatteknik i Östergötland AB är unikt genom att vi själva utvecklar,
bygger och installerar all styr- och reglerteknik som behövs inom värme, ventilation och kyla. Vi finns med från idé till färdig byggnad och hjälper kunden med skräddarsydda lösningar för både små och stora anläggningar.

Kunderna finns företrädelsevis inom avancerad industri, vilket innebär att de ofta har ytterst speciella behov. Det gör att det ställs stora krav på att vi tar fram egna innovationer och funktionella lösningar.

När systemet är färdigutvecklat, har våra tekniker behörighet att installera, injustera och driftsätta det. Det behövs inga mellanhänder, vilket sparar tid och pengar för våra kunder. Vi har självklart allmän behörighet för att arbeta med el.

Underhåll och service är av vital betydelse för att värme, kyla och ventilation ska fungera optimalt vad gäller driftsäkerhet och ekonomi. Vi erbjuder förmånliga serviceavtal som täcker in alla nödvändiga åtgärder på värme- och kylsystem samt ventilation och luftbehandling. Vi hjälper också till med förebyggande underhåll för att minimera risken för kostsamma driftstopp.

Vår styrka är att våra tekniker kan både värme, ventilation och styrsystem. Därmed ser de helheten i varje anläggning och kan upptäcka eventuella brister och föreslå åtgärder. Detta utan att blanda in konsulter och leverantörer.

Vi utför också mätningar av tryckluftsläckage inom företag och industri. Tryckluft är en dyr färskvara. Därför bör systemen kontrolleras årligen för man ska kunna upptäcka och åtgärda kostsamma läckor. Med vår speciella mätutrustning spårar vi läckage under full produktion. Precis som allt vi gör, handlar service om att ge kunden effektivaste och bästa möjliga driftsäkerhet.

AVDELNING - BYGG OCH MARKARBETEN

Vi hjälper dig planera din tomt -och utför arbetet enligt dina önskemål! Ingenting är omöjligt som vi brukar säga och vi tar oss an de mesta. Har du behov av att röja upp i en strandkant eller få ordning på en tomt inför ett nybygge? Vi hjälper dig! Allt från grunder till färdigt hus.

Skarmavbild 2022-04-04 kl. 12.46.45