FÖRETAG

VÅRA TJÄNSTER

Projektering

Ett första steg till en ny ventilationsanläggning är projektering. Vi har erfarenheten och kunskapen för att leverera handlingar/ritningar utifrån rambeskrivningar och andra styrande dokument -eller också helt enkelt efter era önskemål och förutsättningar. I projekteringsfasen konstruerar vi ventilationssystem i 3D-miljö för att bl.a. samordna med andra installationer. I detta skeende utförs också många olika beräkningar för att hitta rätt produkter och för att energioptimera systemen.

installation

Många av våra installationer utförs i tillverkande industrier där arbetet fortgår som vanligt under installationsfasen. Planering är A och O för båda parters del. Vi vet behovet av ett flexibelt arbetssätt och jobbar i nära samarbete med kunden. Tack vare egen tillverkning av kanaldetaljer ser vi inget som olösbart, bara möjligheter. Vi utför även installationer i alla typer av fastigheter som kräver ventilationsanläggningar.

processventilation

Många industrier har någon typ av tillverkning där processen släpper ut föroreningar i lokalerna. Vi har under många år hjälpt industrier att åtgärda sådana problem. Allt från mindre anläggningar för svetsutsug till ventilerade inkapslingar av maskiner.

styr -och regler

I de allra flesta fall finns det ett behov av styrning och reglering i ventilationsanläggningar. Vi bygger egna reglercentraler, allt från lite mindre enheter för enskilda produkter till lite större exempelvis för hela fastighetssystem. Vi bygger även om redan befintliga system likaså.

ProjekterinG

Ett första steg till en ny rörinstallation är projektering. Vi har erfarenheten och kunskapen för att leverera handlingar/ritningar utifrån rambeskrivningar och andra styrande dokument -eller också helt enkelt utifrån era önskemål och förutsättningar. I projekteringsfasen konstruerar vi rörsystem i 3D-miljö för att bl.a. samordna med annan installation. I detta skeende utförs också många olika beräkningar för att hitta rätt produkter och energioptimera systemen.

installation

Många av våra installationer utförs i tillverkande industrier där arbetet fortgår som vanligt under installationsfasen. Planering är A och O för båda parters del. Vi vet behovet av ett flexibelt arbetssätt och jobbar i nära samarbete med kunden. Tack vare egen verkstad för tillverkning ser vi inget som olösbart, bara möjligt. Vi har licensierade svetsare för t.ex. rostfria rörinstallationer. I fastigheter kan vi installera allt som har med rör att göra - värmesystem,kylsystem, fjärrvärmeundercentraler, tryckluftssystem med mera.

processrör

Inom industri finns många olika typer av media; vatten, gas, tryckluft med mera som kräver olika typer av rörinstallationer. Under många år har vi samlat kunskap för att hitta rätt produkter och material, det kan vara allt från svetsade plaströr till rostfria rör för kylsystem.

Styr -och regler

I de allra flesta fall finns det behov av styrning och reglering i värme -och kylanläggningar. Vi bygger egna reglercentraler, allt från lite mindre enheter för enskilda produkter till lite större exempelvis för hela fastighetssystem. Vi bygger även om redan befintliga system likaså.

OVK -BESIKTNING

Vi utför OVK besiktning och är ackrediterade för detta för komplicerad art (typ K). Med vår noggrannhet får ni ett kvitto på hur anläggningen  mår. 

SERVICE

Vi erbjuder service för bostad som industri. Helhetslösningar för hela fastigheten med besiktningar av tryckkärl, tömning av oljeavskiljare, årlig kontroll av kylmaskiner osv. 

ENTREPRENAD

Vi utför alla typer av entreprenader. Stort som smått. El, VVS, Ventilation, Styr o regler, entreprenadmaskiner,  Grävmaskin, lastmaskin, truck och liftar.

OFFERT

Gå in på sidan konakta oss så kan du fylla i formuläret för ditt intresse. Vi ger kostnadsfri offert! 

VILL DU KONTAKTA OSS?

Under kontakt har du  möjlighet att beskriva vad just du behöver hjälp med via frågeformuläret. Här finns också möjlighet att kontakta oss direkt via telefon eller besöka oss på våran adress.

VILL DU VETA MER OM OSS?

Om du trycker på läs mer kan du mer ingående läsa om Klimatteknik och Värmesanitet i Östergötland AB. Där kan du också läsa om Johan Sommevies berättelse hur allting startade år 1993.