Kontakt

Klimatteknik i Östergötland AB 0122-10170

VärmeSanitet i Östergötland AB 0122-14245

 

Leif  Skogh :

Svetsrökutsug, högvakuumanläggningar, utsug oljedimma m.m.

 

Johan Finér: 

Projektering, projektledning, besiktning, OVK besiktning,  installation, service, El & Styr undersökningar / åtgärder, energiutredningar, ventilation, injustering av luftbehandlingsanläggningar m.m.

 

Johan Kerro:

CAD Ritning, Konstruktion, Energiberäkningar m.m.