Viktigt om ventilation

Det kan vara svårt att veta vilken typ av aggregat som passar till just ditt hus.
Här beskriver vi skillnaderna mellan balanserad ventilation och frånluftsystem.

Balanserad ventilation med värmeåtervinning

Systemet har två fläktar, en för luften som skall in och en för luften som skall ut ur bostaden. En värmeväxlare tar tillvara på värmen i den förbrukade frånluften och överför värmen till den friska luften som kommer in i huset.

Fördelar:

 • Balanserad ventilation skapar ett friskt hus och friska människor. Klimatet upplevs som mycket komfortabelt.
 • Du sparar energi – värmeväxlaren återvinner mellan 60 – 90% av värmen som finns i den förbrukade frånluften.
 • Effektiva finfilter tar bort damm, pollen och skadliga ämnen som finns i uteluften – bra för allergiker.
 • Ett balanserat system som ett bra inomhusklimat och gör att både du och ditt hus mår bra.
 • Inget kalldrag genom ventiler, springor och otäta fönster. Luften kommer in där den ska och har dessutom en behaglig
 • temperatur.

Nackdelar :

 • Högre investeringskostnad.
 • Lite mer rördragning.

Frånluftsystem

Frånluftsystemet suger ut luften ur bostaden med hjälp av en fläkt, utan att ta vara på värmen i den förbrukade frånluften. När luften sugs ut skapas ett undertryck i bostaden vilket gör att uteluft sugs in. Uteluften sugs mestadels in via fönsterventiler och otätheter i huset.

Fördelar:

 • Passar dig som vill ha ett enkelt system med lite rördragning.

Nackdelar:

 • Energiinnehållet i luften sugs ut ur huset.
 • Uteluften tas ouppvärmd in via ventiler i fönster eller väggar, vilket ofta skapar en känsla av obehagligt kalldrag. När obehagligt drag uppstår stängs ofta uteluftsventiler vilket leder till att ventilationen ej fungerar som det är tänkt.