Utredning / projektering till Norge på process ventilation

Utredning / projektering till Norge på process ventilation, oljedim utsug till större företag med tillverkning av komponenter/ helhetslösningar till undervattenslösningar i olje- gasindustrin.