Tillbyggnad av vår verkstad

Tillbyggnad av vår verkstad, vi utökar produktionsenheten till mer än det dubbla.

Dels för att få fler svetsplatser samt utökad lagerhållning av produkter och maskiner.

Vald Entreprenör som utför stomme och vägg- takkonstruktioner är NSR Norrköping.

I egen regi görs markarbeten, grundläggning, platta på mark, byggnation av kontorsdel, ventilation, rör, el installationer.