Status besiktning spill och dagvatten ledningar Siemens

Status besiktning spill och dagvatten ledningar Siemens Finspång arbeten hösten 2013.