Ventilation

Viktigt om ventilation

Det kan vara svårt att veta vilken typ av aggregat som passar till just ditt hus. Här beskriver vi skillnaderna mellan balanseradventilation och frånluftsystem.
Läs mer>>

Ventilationen i våra bostäder – hopplöst gammaldags

Plåtslageri nr 4/2001, Thomas Pekonen

Vi är idag väl medvetna om att miljön i våra bostäder inte når upp till de baskrav som kan ställas på en innemiljö där människor stadigvarande vistas.
Läs mer>>

Så får du bra ventilation inne

Vi i villa nr 3 /2001, Christer Hermansson

Trots att det de flesta vet hur viktigt det är med ett bra inomhusklimat, är det inte alltid så lätt att veta hur man uppnår detta.
Läs mer>>