Pann Installation Mantorp

Projektering, Installation av halm/ vedpanna 1 MW, ackumulator 100m3 i Mantorp, kulvertering, styr o reglerinstallation, ordervärde min 1,5 milj.