OVK besiktningar till Bovista

Vi utför OVK besiktningar till Bovista på ett flertal fastigheter under hösten 2012.