OVK besiktningar Norrköping

Beställning av OVK besiktningar av större fastighets ägare på ett flertal fastigheter. Omfattar besiktningsarbete på ca 1 månads tid.