OVK besiktningar lokaler i Finspång

Beställning OVK besiktningar av ett flertal lokaler i Finspång utförs under våren 2014.