Order oljedimfiltrering / process utsug

Order till större industri företag på oljedimfilter anläggningar för ca 1 milj. leverans under jan-mars 2014.