Ombyggnad kontorslokaler

Order på projektering och utförande- installation, luftbehandling, rörarbeten samt kyla på kontorslokaler ca 900m2.