Ombyggnad av styrsystem Halmpanna

Ombyggnad av styrsystem- byte på Akron Maskiner Lidköping.