Oljedimutsug på fleroperationssvarv

Projektering, montage, driftsättning samt rökprov av oljedimutsug. Ordervärde ca 0,5milj.