Montage vattenmätare Större verkstäder Finspång

Montage av vatten mätare för fjärravläsning typ M-Bus på Siemens verkstäder Finspång.