Montage oljedim utsug

Fortsatta arbeten med att förbättra inomhusmiljön i Siemens verkstäder Finspång Hösten 2013