Fullskaleprov maskinutsug i Norge

Fullskaleprov med rök och film dokumentation av oss levererad inkapsling och oljedimutsug till stor bearbetningsmaskin på Aker Solution- Aker Subsea AS i Lier Norge.  Referenser finns från beställaren.