Ändring vatten och avlopp Kungsängens Flygplats

Omdragning vatten och avlopp på området vid Kungsängens flygplats.

Vi utför gräv- schakt och vvs arbeten samt utredning av ledningar som inte ska finnas enl dokumentation men finns i verkligheten.